Trong không ít những bức thư, bài báo, bài nói chuyện với thanh niên, thậm chí cả trong sinh hoạt đời thường của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gửi gắm những lời dạy chân thành và sâu sắc, tình cảm trìu mến đến lớp lớp thế hệ thanh niên. Những lời dạy ấy đã trở thành lý tưởng sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gửi gắm những lời dạy chân thành và sâu sắc, tình cảm trìu mến đến lớp lớp thế hệ thanh niên

Nguồn ảnh: tinhdoan.angiang.gov.vn

1. Lời dẫn

Trong không ít những bức thư, bài báo, bài nói chuyện với thanh niên, thậm chí cả trong sinh hoạt đời thường của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gửi gắm những lời dạy chân thành và sâu sắc, tình cảm trìu mến đến lớp lớp thế hệ thanh niên. Những lời dạy ấy đã trở thành lý tưởng sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.“Bác rất yêu quý thanh niên.

Nếu cần giải thích thì Bác nói thêm thế này: Bác rất yêu mến thanh niên. Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng”.

(Trích Bài nói tại ĐH Hội LHTN VN toàn quốc lần thứ 2 vào ngày 20 Tháng Chạp, năm 1961)

Ngày 17/04/1931, Lý Tự Trọng, người thanh niên 17 tuổi thuộc thế hệ đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên của Việt Nam đã dõng dạc tuyênbố trước đại hình của thực dân Pháp tại Sài Gòn: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác". Đó là nguồn lý tưởng, là ngọn đèn soi sáng giữa đêm đông, mịt mù. Điều đó khẳng định rằng, lý tưởng của thanh niên không tách rời lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Rằng thế hệ trẻ Việt Nam đã, đang và sẽ nguyện đi theo Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đàng và Bác Hồ đã lựa chọn.

2. Tư tưởng của Bác về lý tưởng cách mạng của thanh niên

Là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, danh nhân văn hoá thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

- Thứ nhất, thanh niên phải biết yêu nước, thương nòi. Có ý chí tự lập tự cường, quyết không thua kém ai, quyết không làm nô lệ. Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà.

Bác có dạy rằng: Nếu so với thanh niên lớp trước, trong đó có cả Bác, thì thanh niên ta ngày nay tiến bộ hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều. Ngày nay, thanh niên là công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, có Đảng, có Đoàn của mình, có chính quyền, có Mặt trận, có quân đội của mình, là người chủ tương lai của nước nhà mình.

Chính vì là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp – một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh – để mình làm chủ mai sau. Đó là lời dặn dò của Bác tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vào 15/10/1956.

- Thứ hai, thanh niên phải có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường đi lên CNXH vì đây là con đường đúng đắn của dân tộc ta.Người đã viết: “Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn đôc lập, cho chũ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”.

- Thứ ba, phải hình thành cho thế hệ trẻ niềm tin tưởng ở tương lai của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong thư gửi thanh niên Bác viết vào ngày 02/9/1945, Bác nhấn mạnh rằng "phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn vào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng."

- Thứ tư, thế hệ trẻ cần thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hăng hái thi đua học tập, lao động, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương chính sách cách mạng.

Theo Bác, thanh niên phải có học thức, không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập tri thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, chính trị… Bởi học tập là lao động, là đạo đức vì thông qua đó mỗi cá nhân sẽ trưởng thành hơn. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm:

- Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp.

- Dũng cảm: Không sợ khó, không sợ khổ, thực hiện: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”.

- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ.

Đây là những lời Bác dạy rất chân thành và sâu sắc trong chuyến thăm và nói chuyện với Hội nghị cán bộ Đoàn toàn miền Bắc, năm 1961. Và cũng từ đây, phong trào trồng cây gây rừng được Bác giao việc cho thanh niên.

Ngày 19/01/1955, tại buổi nói chuyện ở Lễ Khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam, Bác đã căn dặn các thanh niên: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?"

Bácdạy: Thanh niên ta là “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Hình ảnh này giúp chúng ta nhớ đến huy hiệu Đoàn. Ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Tháng 9/1950, trên đường đi chiến dịch Biên giới, khi ghé thăm đơn vị Thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch. Bài thơ nổi tiếng của Người dành tặng cho các đồng chí TNXP năm nào đã trở thành phương châm sống và hoạt động của lớp lớp thanh niên ta: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Thế là các thế hệ thanh niên Việt Nam cứ tiếp bước nhau, không ngừng phấn đấu vươn lên, dũng cảm đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong các thời kỳ cách mạng.

Tuy nhiên, Bác cũng khuyên nhủ rằng thanh niên nên phát huy sở trường của mình đó là phải vui vẻ, hoạt bát. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, là độ tuổi đẹp nhất của con người nên bên cạnh việc lao động, học tập, thì cũng cần phải vui vẻ, vui chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho tinh thần phấn chấn, có sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Kết

Cả một đời tiết kiệm bởi thương dân vô hạn, “sau bản tin một đêm, Người ký thác chuyện muôn đời” bằng 1.000 từ ngắn gọn, súc tích qua bản Di chúc thiêng liêng, mà Người khiêm nhường chỉ gọi là “một bức thư, là mấy lời để lại cho đồng bào và các đồng chí trong Đảng trước lúc đi xa”. Với 56 từ cuối cùng nhắc đến thanh niên trong bản Di chúc: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”, vừa “chuyên”, Người đã ra đi và để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

 

Tài liệu tham khảo

[1] Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2019. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[2] Nhà xuất bản Thanh niên. 2004. Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên.

[3] Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. 2015. Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ.

Đặng Thế Lực - P.CTSV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.