- Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6) do chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2020, chủ đề ngày Môi trường thế giới được UNEP lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature).

Tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6). Ảnh: HỮU HUYNH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Theo HỮU HUYNH (baoangiang)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.