Ngày 6/6, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch ở tỉnh An Giang”. PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang tham dự và chủ trì Hội thảo.

Quý đại biểu tham dự Hội thảo

 

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Chí Hùng – Khoa SP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.