Ngày 6/6, Khoa Luật và Khoa học chính trị Trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo là sự kiện nhằm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1980 – 19/05/2020) và 109 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 –5/6/2020)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Minh Hải – P.TTPC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.