Về việc triển khai Bảo hiểm Y tế Thân Nhân.

Trạm Y tế Thông báo đến các Khoa, Phòng, Ban.

Thời hạn BHYT Thân nhân 2006 sắp hết hạn, để việc khám bệnh được liên tục. CB-GV-CNV có nhu cầu mời đến đăng ký tại BHYT cho thân nhân mình.

Địa điểm: Trạm Y tế Trường

Thời hạn: Từ 03/11/2006 đến 24/11/2006

Ngày 04 tháng 11 năm 2006

Trạm Y Tế

Trạm Y Tế

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.