Ngày 25/6, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG – HCM năm 2021. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Nhóm nghiên cứu của đề tài.

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

Thanh Vị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.