Ngày 1-2/7/2020, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (KT & ĐBCL) Trường Đại học An Giang tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm McMIX để soạn thảo đề thi trắc nghiệm cho gần 50 cán bộ, giảng viên.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Xem thông tin tập huấn tại đây.

 

Thiện Mỹ - TV