Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội & Nhân văn (TT.NCKHXH & NV) Trường Đại học An Giang phối hợp với Viện Xã hội học & Phát triển tổ chức vào ngày 13/7/2020.

Hội thảo là một trong các hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Tác động xã hội trong phát triển đô thị khu vực Tây Nam Bộ” do Viện Xã hội học và Phát triển chủ trì.

GS.TS Lê Ngọc Hùng – Chuyên gia cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn Hội thảo

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Cẩm Thiêu – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.