Ngày 13/07, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - Asean University Network).

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Thanh Trúc – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.