Ngày 15/7, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Phần mềm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network).

Toàn cảnh Hội đồng

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cẩm Thiêu – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.