Ngày 21/7, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu Đề cương chi tiết Giáo trình “Phân bón”. Giáo trình do TS. Lý Ngọc Thanh Xuân (Chủ biên) – Phó Trưởng bộ phận Khu Thí nghiệm thực hành, cùng các thành viên Nguyễn Quốc Khương và Ngô Ngọc Hưng cùng soạn thảo.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Giáo trình "Phân bón"

 

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Thanh Vị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.