In bài này 

Kính gởi tất cả các giáo viên và sinh viên có nhu cầu sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy và học.
Thư viện xin tạm ngưng cho mượn máy chiếu (LCD) và máy tính không dây (Laptop).
Thời gian: từ ngày 08/11/2006 đến 11/11/2006
Lý do: Thư viện tham gia Hội chợ TechMart.

Thứ hai 13/11/2006 sẽ mượn lại bình thường.

Mong được sự thông cảm.

Thư Viện ĐHAG

Thư Viện ĐHAG

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.