Có đôi tay đan nhau trời vụt sáng

Ánh ánh vàng

Đêm lặng bóng trăng tan

Có đôi chân đuổi bắt giấc mơ tàn

Chợt sóng sánh

Từng giọt vàng mưa rót

Bên kia dòng sông, hai nguyện ước

Chiếc ô xanh, mất bóng tóc mai xanh

Có dây đàn chưa lên đã đứt

Trong mắt trong, trăng sáng

Mắt là trăng...

 

Bên này sông, cúi mặt tránh trăng ngà

Ngỡ như Cuội, ngày nào đã bay mất

Có nét bút chưa thật đã phai,

Ai buồn ai, trăng sáng

Buồn là trăng....

 

Có dòng sông mang tên kí ức

Hai bên bờ, hai dòng nhớ mênh mang

Có ánh trăng tuổi thơ đánh mất

Một ánh trăng, hai bóng hình tan....

Huỳnh Thị Cam

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.