Trường ĐHAG thông báo đến sinh viên các lớp về việc đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên năm học 2020-2021.

Vui lòng tải file Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua tại đây.

P.CTSV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.