In bài này 

Trường ĐHAG thông báo đến sinh viên các lớp về việc đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên năm học 2020-2021.

Vui lòng tải file Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua tại đây.

P.CTSV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.