Vừa qua, Bộ môn Giáo dục Quốc phòngTrường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021: "Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học An Giang về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay”. Đề tài do ThS Nguyễn Chí Hải và ThS Nguyễn Hồ Thanh đồng chủ nhiệm.

Đề tài nhằm xác định mức độ sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học An Giang về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã góp ý về sự hài lòng của sinh viên về môn học, cũng như đưa ra các giải pháp đánh giá môn học, và cho rằng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình tổng cộng của đề tài  77/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết

Hội đồng đóng góp ý kiến cho chủ nhiệm đề tài

Chủ tịch Hội đồng kết luận

Nguyễn Thúc - BM.GDQP

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.