Bạn Lê Huỳnh Đức – DH19TR (ngành Triết học) là 1 trong 130 gương điển hình toàn quốc được tuyên dương “Học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”. Lễ tuyên dương do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

 

Xem chi tiết tại đây.

Hội Sinh viên ĐHAG

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.