Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu cấp cơ sở 3 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên.

Nhóm thực hiện đề tài “Hiệu lực của 3 dịch trích thực vật trừ rầy nâu, sâu cuốn lá và bọ xít dài trên ruộng lúa ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cẩm Thiêu – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.