Ngày 18/3/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức báo cáo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đối với 2 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên.

Đề tài “Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ bột huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) ở An Giang và ứng dụng trong bảo quản một số thực phẩm” do PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng làm chủ nhiệm đề tài, ThS Vũ Thị Thanh Đào – Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm làm thành viên.

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thanh Trúc - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.