Suốt 90 năm, Đoàn luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Những lần đổi tên của Đoàn:

- Từ năm 1931 - 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

- Từ năm 1936 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

- Từ năm 1939 - 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

- Từ năm 1941 - 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam

- Từ năm 1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

- Từ năm 1970 - 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

- Từ năm 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đến nay, Đoàn quy tụ được: hơn 24 triệu thanh niên và 6,4 triệu đoàn viên.

Kỳ 0 - 90 thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021): Tự hào tiến bước - Ảnh 1.
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Theo tuoitre

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.