In bài này 

Theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu về chương trình Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Giảng Dạy, quí thầy cô khi mượn máy tính xách tay và máy chiếu LCD tại Thư Viện vui lòng thực hiện các yêu cầu dưới đây:

1. Tải các bài giảng bằng PowerPoint lên máy chủ cục bộ.  Quí thầy cô vui lòng liên lạc với cô Nguyễn Thị Bích Châu tại phòng máy giáo viên thư viện để được tạo tài khoản và hướng dẫn đưa dữ liệu lên máy chủ cục bộ 192.168.5.10.

2. Cố gắng sử dụng lớp học điện tử kết hợp với sử dụng máy tính xách tay. Để đăng kí  lớp học  điện tử vui lòng liên lạc với cô Kim Duyên theo email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Hoặc thầy cô có thể đến thẳng phòng kỹ thuật của thư viện để được hướng dẫn.   Ngoài ra thầy cô nào có tổ chức học nhóm, bài tập nhóm thì có thể đăng ký trước với thư viện để được mượn cả 12 máy tính xách tay cho cả lớp.

Kính báo - Thư viện

Thư viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.