Thân mời các cộng tác viên có bài đăng trên Enews trong tháng 10/2006 đến Thư viện nhận tiền nhuận bút.

Gặp cô Hồng Mai.

Trong tháng 6/2006. Còn các bạn sau đây chưa nhận tiền nhuận bút

Xin mời đến nhận.

1- Bạn Thanh Kỳ(bài Mứt ổi - Sản phẩm đầu tay của tôi)

2- Trần Võ Trinh (bài Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm)

Trong tháng 8 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận

1- Xuân Vi - 3C1 (bài:Lịch sử thi cử....)

2- Nguyễn Trường Xuân (2 bài: Cảm nhận..., Khi ta ở chỉ là ....)

3- Hồng Nhung (2 bài bên Câu lạc bộ Tin học)

4- T.H.Lanh- 3TH ( Nghệ thuật lồng ảnh).

Trong tháng 9 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận.


1- Hồ Xuân Thiện (Từ Oxford nhớ An Giang)

Mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của các bạn.

Enews

Enews

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.