Thân mời các cộng tác viên có bài đăng trên Enews trong tháng 11/2006 đến Thư viện nhận tiền nhuận bút.

Gặp cô Hồng Mai.

Trong tháng 6/2006. Còn các bạn sau đây chưa nhận tiền nhuận bút

Xin mời đến nhận.

1- Bạn Thanh Kỳ(bài Mứt ổi - Sản phẩm đầu tay của tôi)

2- Trần Võ Trinh (bài Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm)

Trong tháng 8 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận

1- Nguyễn Trường Xuân (2 bài: Cảm nhận..., Khi ta ở chỉ là ....)

2- Hồng Nhung (2 bài bên Câu lạc bộ Tin học)

3- T.H.Lanh- 3TH ( Nghệ thuật lồng ảnh).

Trong tháng 9 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận.


1- Hồ Xuân Thiện (Từ Oxford nhớ An Giang)

Trong tháng 10 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận.

1- Nam Sơn (BQL KTX họp Cờ đỏ)

2- Nam Sơn (Giải Bđá ngành Sinh học)

3- Thắng Trung (Bđá 4A2)

Mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của các bạn.

Enews

Enews

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.