Về tiền nhuận bút chưa đến lãnh.


Xin mời các cộng tác viên xem mục Tin nhắn SMS để biết danh sách các bạn chưa lãnh tiền nhuận bút từ tháng 06/2006 đến nay.

Enews xin thông báo sau ngày 31/01/2007 các tác giả chưa đến nhận sẽ không được giải quyết.
 

Mong các bạn thông cảm.

Enews

Enews

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.