Kính gởi đến quý Thầy cô đang sử dụng dịch vụ cho mượn LCD và laptop của Thư Viện.
Để tiện việc cập nhật tài liệu giảng dạy lên trang web cá nhân, hiện Thư Viện đã tạo sẵn cho quý Thầy Cô một tài khoản trên trang web có địa chỉ: http://agu.homelinux.net/rootFtp/proftpd. Để đăng nhập vào xem thông tin và tải tài liệu lên mạng, Thầy Cô có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Xem tài liệu trên trang web cá nhân:

- Vào địa chỉ http://agu.homelinux.net. Chọn mục "Mục lục tài khoản cá nhân"

- Chọn mục teacher

- Trong danh sách giáo viên hiện ra, quý Thầy Cô chọn tên của mình và nhấn vào

- Trang web tương tự bên dưới sẽ liệt kê tất cả những tài liệu mà quý Thầy Cô đã tải lên trước đó. Đây là trang web cá nhân của quý Thầy Cô dùng để lưu trữ những tài liệu giảng dạy hàng ngày. Thầy Cô tải các tài liệu này lên trước khi mượn máy của Thư Viện để giảng dạy.


2. Tải tài liệu lên mạng

- Để tải tài liệu lên mạng, Thầy Cô vào địa chỉ tương tự như trên, và nhấp vào mục "Trang ftp"


 

- Khi cửa sổ đăng nhập hiện ra, quý Thầy Cô đăng nhập vào bằng tài khoản giống như tài khoản sử dụng mail của trường.

Ví dụ: tài khoản của Nguyễn Thị Bích Châu là:

  • tên người dùng:  ntbchau
  • mật khẩu: ntbchau (Lưu ý: mật khẩu này được khởi tạo giống như tên đăng nhập, nếu Thầy Cô muốn đổi mật khẩu có thể dùng chức năng đổi mật khẩu)

- Sau khi đăng nhập, Thầy Cô có thể tải tài liệu lên bằng cách nhấn vào nút "Tải lên"

- Nhấn vào nút Browse, chọn tập tin cần tải lên (Lưu ý: tập tin này dung lượng không được quá 5MB và tên của tập tin không được có khoảng trắng và không có dấu). Sau khi chọn xong, Thầy Cô nhấn nút OK để tải lên.

- Để xóa tài liệu đã tải lên, Thầy Cô chọn tập tin cần xóa, nhấn vào mục "Xóa tập tin".


 

3. Để thay đổi mật khẩu, Thầy Cô vào trang thông tin cá nhân giống như ở mục 1. Sau đó nhấn vào mục "CHANGE PASSWORD"

- Trong cửa sổ đổi mật khẩu. Thầy Cô nhập vào các thông tin:

  • UserID: tên dùng để đăng nhập. Ví dụ: ntbchau
  • Current password: Mật khẩu cũ
  • New password: Nhập mật khẩu mới
  • Re-type new password: Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa

- Sau cùng nhấn vào biểu tượng màu xanh để lưu thông tin lại.


Lưu ý: Khi tải tài liệu dạy lên mạng này, xin Thầy Cô để ý một số thông tin sau đây:

1. Dung lượng file tài liệu được tải lên không quá 5Mb. (Nếu file tài liệu lớn hơn mức cho phép này, hãy liên lạc với Lâm Minh Thông ở Thư Viện để được hướng dẫn)

2. Đặt tên file không có khoảng trắng, và không có dấu.

3. Không tạo thư mục con khi tải tài liệu.

Mọi thắc mắc về cách sử dụng, xin vui lòng đến Thư Viện để được hướng dẫn.

Xin cám ơn quý Thầy Cô.

Thư Viện.
 

Thư Viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.