Thân mời các cộng tác viên có bài đăng trên Enews trong tháng 12/2006 đến Thư viện nhận tiền nhuận bút.

Gặp cô Hồng Mai.

Xin xem thêm thông báo ngày 23.12.2006 về tiền nhuận bút chưa đến lãnh.

Thánh 11/2006 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút:

- Ngọc An (Ktập T.THPT)

Tháng 10 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận.

- Thắng Trung (Bđá 4A2)

Tháng 9 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận.

1- Hồ Xuân Thiện (Từ Oxford nhớ An Giang) 

Tháng 8 còn các bạn sau đây chưa đến nhận tiền nhuận bút. Xin mời đên nhận

1- Nguyễn Trường Xuân (2 bài: Cảm nhận..., Khi ta ở chỉ là ....)

Tháng 6/2006 còn các bạn sau đây chưa nhận tiền nhuận bút

Xin mời đến nhận.

1- Bạn Thanh Kỳ (bài Mứt ổi - Sản phẩm đầu tay của tôi)

2- Trần Võ Trinh (bài Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm)

Mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của các bạn.

Enews 

Enews

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.