Trạm Y tế đã có kết quả khám sức khỏe CBGV đợt ngày 14 và 21.01.2007 vừa qua.

Kính mời các Thầy Cô đến xem  để biết tình hình sức khỏe của mình

Địa điểm: Tại Trạm Y tế Đại học An Giang  Khu A.

Thời gian: Thứ hai 05.02.2007.

 

Trạm Y tế ĐHAG 

Trạm Y tế ĐHAG

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.