Lịch học của lớp tập huấn “Soạn Thảo Khung Bài Giảng Điện Tử” đợt 3 dành cho các bạn sinh viên khóa DH7 và C31 sẽ bắt đầu từ ngày 06/03/2007.

  • Thời gian: 19h, từ ngày 06/03/07 đến ngày 08/03/07.

  • Địa điểm: Hội trường A.

Lưu ‎‎‎ý: Các bạn không tham gia được trong đợt 1, 2 có thể tham gia đợt 3

THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.