Trong tháng 3-2007, các bạn sinh viên Khoa Mác Lênin đang tham gia một hoạt động hết sức sôi động do Đoàn Khoa tổ chức là Đăng kí Tiết học tốt.

Cô Phạm Thị Thu Hồng cho biết: "Mục tiêu của phong trào không nằm ngoài nội dung: Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tích cực - chủ động, lấy người học làm trung tâm đang được nhắc đến rất nhiều hiện nay

Thời lượng cho một tiết học tốt được phân chia tương đối như sau:

5 phút đầu tiên: Khởi động, lôi kéo sự chú ý của sinh viên vào vấn đề.

10 phút tiếp theo: Thuyết trình của nhóm.

30 cuối: Thảo luận giữa nhóm sinh viên thuyết trình và các nhóm khác.

Giáo viên đứng lớp sẽ giải đáp giúp nhóm thuyết trình các vấn đề khó vào cuối giờ".

Có "mục sở thị" tiết học tốt về một trong năm chức năng của gia đình - Chức năng sinh đẻ của sinh viên lớp DH CT mới thấy, những cụm từ "khô khan", "khó hiểu", "trừu tượng"... mà sinh viên thường "rỉ tai nhau" về môn Triết xem ra thật không công bằng.

Tiết học được bắt đầu bằng một vở kịch vui do sinh viên tự biên tự diễn. Khán giả cười nghiêng ngả nhưng ai cũng nhận ra thông điệp: việc sinh đẻ của mỗi gia đình có tác động tích cực đến xã hội nhưng nếu tốc độ tăng dân số nhanh sẽ có tác động tiêu cực đối với cả kinh tế và xã hội, các vấn đề về việc làm, môi trường, giáo dục, y tế... sẽ nảy sinh. Các bạn sinh viên còn linh hoạt gắn kết chức năng sinh đẻ với các vấn đề thời sự, luật pháp trong thực tế nên vở kịch và phần thuyết trình khá sinh động.

Các sinh viên Khoa Mác - Lênin đang nô nức hiến kế cho Tiết học tốt của Khoa mình. Còn bạn?

Hồng Vân

Hồng Vân

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.