In bài này 

Để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình soạn thảo khung bài giảng điện tử, Thư viện sẽ mở dịch vụ cung cấp các thông tin và tài liệu có liên quan đến phương pháp giảng dạy hoặc những trang web có liên quan đến nội dung soạn thảo bài giảng điện tử. Các thông tin này sẽ được cập nhật thường xuyên và gửi qua địa chỉ email theo các môn học mà bạn đăng ký. Dịch vụ này miễn phí cho sinh viên khoa Sư Phạm ĐH An Giang.

Cách đăng ký: các bạn điền thông tin vào mẫu đăng ký bên dưới và trả lời những câu hỏi bằng cách chọn mục tương ứng và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (để tránh tình trạng nhập sai địa chỉ mail, chỉ nhận đăng ký qua email cá nhân, không nhận đăng ký tập thể lớp).

Cách thức hoạt động: Sau khi đăng ký dịch vụ, các bạn sẽ thường xuyên nhận được email từ chúng tôi. Nội dung email là thông tin về nguồn tài liệu cho các môn học mà bạn quan tâm.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN QUA ĐỊA CHỈ EMAIL.

- Họ tên:...............................................

- Lớp:...................................................

- Số điện thoại (nếu có):.........................

- Môn học dự định sẽ dự thi (có thể ghi rõ khối lớp): ..............................................

Phần câu hỏi: các bạn trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn mục tương ứng. Để cung cấp đúng thông tin mà các bạn cần và có thể mở thêm các dịch vụ khác hỗ trợ cho các bạn trong quá trình soạn thảo bài giảng, các bạn nên trả lời chính xác các câu hỏi bên dưới.

Câu 1: Bạn hiểu như thế nào về cuộc thi "Soạn thảo khung bài giảng điện tử"?

o Hiểu rất rõ về mục đích và hình thức soạn bài thi.

o Hiểu rất rõ về mục đích nhưng chưa biết cách thức soạn bài thi

o Hiểu mơ hồ về cả mục đích và hình thức soạn bài thi.

o Ý kiến khác:......................................................................

Câu 2: Bạn đã soạn bài dự thi chưa?

o Đã soạn xong

o Đang soạn

o Chưa soạn

Câu 3: Nếu bạn đang soạn bài dự thi, bạn đã soạn tới giai đoạn nào?

o Đang sắp xếp các ý tưởng

o Đang tìm kiếm thông tin cho bài giảng

o Đang xử lý các thông tin tìm được

o Đang thiết kế bài giảng

o Đã thiết kế xong và đang giai đoạn kiểm tra để hoàn chỉnh

Câu 4: Bạn gặp những khó khăn nào sau đây trong quá trình soạn bài thi. (Bạn có thể chọn nhiều tùy chọn)

o Chưa tìm ra ý tưởng hoặc chưa biết bắt đầu từ đâu

o Đã có ý tưởng nhưng chưa biết tìm tài liệu ở đâu

o Tìm được tài liệu nhưng chưa biết cách lấy về như thế nào

o Chưa biết cách xử lý các tài liệu tìm được để đưa vào bài giảng

o Chưa biết sử dụng Fontpage để soạn thảo bài giảng

o Biết sử dụng Fontpage nhưng có một số trục trặc về kỹ thuật khi soạn thảo bài giảng

o Chưa biết cách gửi bài dự thi như thế nào

o Khó khăn khác:..........................................................

Câu 5: Bạn cho rằng giai đoạn nào khó khăn nhất trong quá trình soạn thảo bài giảng

o Tìm ý tưởng cho bài giảng

o Tìm kiếm thông tin cho bài giảng

o Xử lý các thông tin để đưa vào bài giảng

o Sử dụng FontPage để thiết kế bài giảng

o Khó khăn khác:...........................................................

Câu 6: Bạn có đề xuất gì để cuộc thi "Thiết kế khung bài giảng điện tử" được nhiều sinh viên quan tâm và tham gia? (Câu hỏi không bắt buộc).

......................................................................................

......................................................................................

Thư viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.