An Giang là tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như : khu di chỉ văn hóa Óc Eo, khu di tích lịch sử Tức Dụp, khu du lịch núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ, rừng tràm Trà Sư... Hàng năm thu hút hơn 4 triệu khách du lịch đến tham quan.

Qua kết quả quan trắc môi trường đợt 1 vào thời điểm tháng 3 – 4/2007 tại các khu: Miếu Bà Chúa Xứ, lâm viên Núi Cấm, nhà mồ Ba Chúc, đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, khu lưu niệm Bác Tôn cho thấy:

- Đối với môi trường không khí các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép trong đó có chỉ tiêu bụi có thể quan sát bằng mắt; riêng chỉ tiêu ồn vượt nhẹ so với tiêu chuẩn quy định.

- Đối với rác thải: Đánh giá một cách tổng quan nhận thấy vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi, không bỏ rác đúng nơi quy định; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của khách du lịch chưa cao; chưa bố trí đủ và hợp lý các thùng rác, chưa có quy định nghiêm đối với vấn đề này; ban quản lý một số khu du lịch chưa quan tâm đúng mức đến việc thu gom và xử lý rác thải gây ảnh hưởng đến mỹ quan của khu du lịch.

- Đối với nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt: bao gồm nước dưới đất và nước mặt. Qua kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nguồn nước dưới đất bị nhiễm vi sinh vượt tiêu chuẩn cho phép từ 30 – 36,7 lần, các chỉ tiêu khác đều nằm trong giới hạn cho phép; Chất lượng nước mặt sử dụng được cung cấp từ các đơn vị cấp nước, kết quả cho thấy độ đục trong nước cao vượt tiêu chuẩn cho phép không đảm bảo yêu cầu cho mục đích sử dụng ăn uống.

- Đối với các khu vực nhà vệ sinh công cộng: Hầu hết khu vực này đều đã xuống cấp và không đủ phục vụ nhu cầu khách tham quan trong thời gian cao điểm. Vấn đề này cần được ban quản lý khu du lịch quan tâm đầu tư nhiều hơn tại các vị trí thích hợp cũng như công việc vệ sinh, quét dọn hàng ngày.

- Đối với nước thải trong khu vực: Chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chủ yếu là chảy tràn, kết quả quan trắc cho thấy nước thải ô nhiễm về chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, vi sinh gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn quy định.

Hàng năm hoạt động tham quan của khách du lịch đã đem lại không ích lợi nhuận cho tỉnh nhà, góp phần phát triển An Giang ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, do đó để An Giang có thể thu hút được khách đến tham quan ngày càng tăng cần được Ban quản lý các khu du lịch đầu tư nhiều hơn nữa trong vấn đề quản lý môi trường tại các khu du lịch như phương tiện và lực lượng xử lý thu gom , bên cạnh đó UBND nơi có khách du lịch cần ban hành các quy định đảm bảo môi trường như việc hướng dẫn nơi bỏ rác, xử phạt người kém ý thức và đơn vị quản lý trong việc gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và tổ chức lực lượng kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm các quy định đã đặt ra.

M.T (theo Sở tài nguyên môi trường An Giang)

theo Sở tài nguyên môi trường An Giang

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.