Ngày 22/8, tại Đà Lạt, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức hội thảo về lồng ghép chi trả dịch vụ môi trường (gọi tắt là PES) vào Luật Đa dạng sinh học.

Hội thảo là một trong nhiều hoạt động của Dự án bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai thuộc Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vùng châu Á (ARBCP ) do Cơ quan hỗ trợ phát triển Hoa kỳ (USAID) tài trợ.

Tham dự hội thảo có hơn 70 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học về môi trường, đa dạng sinh học... của Việt Nam và một số tổ chức thế giới như Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF), Tổ chức Chim hoang dã (Bird Life).

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thảo những nội dung như giới thiệu về dịch vụ chi trả hệ sinh thái, vấn đề quản lý rừng đầu nguồn, cơ hội PES ở vùng cảnh quan bảo tồn lưu vực sông Đồng Nai, tổng quan những thiếu hụt về PES ở Việt Nam, định hướng lồng ghép PES trong dự thảo Luật đa dạng sinh học...

Theo Bộ tài nguyên & Môi trường, Việt Nam là 1 trong 10 trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên do những tác động tiêu cực từ nhiều mặt nên vấn đề đa dạng sinh học đang bị de dọa. Vì vậy việc đưa PES vào Luật đa dạng sinh học là cần thiết để có cơ sở vững chắc và lâu dài cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và cả khu vực châu Á./.

M.T (Theo TTXVN)

M.T (Theo TTXVN)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.