In bài này 

Căn cứ Thông báo số 247/TB-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh An Giang, về việc nghỉ Tết Dương lịch 2005, nhà trường thông báo đến CB. GV. CNV và HS.SV thời gian nghỉ như sau :

Do đặc điểm của Trường nên thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm nay qui định cho các đối tượng sau :

 

          - Toàn trường nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật (01, 02/01/2005).

 

          - Ngày thứ hai 03/01/2005 các lớp học bình thường. 

 

          -Thư viện, 4 Trung tâm và Phòng ban được nghỉ ngày 03/01/2005 (trừ những người trực phục vụ giảng dạy và học tập).

 

          Để đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ, Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các việc sau :

 

     1. Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các cột cờ của Trường vào ngày 01/01/2005, nhắc nhở các hộ gia đình trong khu tập thể treo cờ Tổ quốc theo qui định.

 

     2. Tổ chức vệ sinh trường lớp, tăng cường biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bố trí trực cơ quan 24/24 trong những ngày nghỉ.

 

     3. Các đơn vị có quản lý tài sản, phòng ốc, phải kiểm tra kỹ về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cửa bảo vệ.

 

     4. Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, thực hiện tốt các qui định về an toàn giao thông.

 

          Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.