Ban Giám Hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp đầu tuần ngày 27/12/2004:

1./ Phòng Đào tạo hoàn tất hồ sơ xin mở thêm 03 ngành mới kịp gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước tết Âm lịch, đồng thời hoàn thành các thủ tục về cấp bằng và đăng ký xin mua phôi bằng tốt nghiệp, phôi phó bản.

2./ Các khoa nghiên cứu xây dựng kế hoạch mở các ngành đào tạo hệ tại chức, các lớp trung cấp, cụ thể khoa Sư phạm nghiên cứu mở thêm ngành Cử nhân Anh văn.

3./ Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo số 1065 về việc nghỉ tết Dương lịch 2005.

4./ Phòng KHTV nghiên cứu chế độ hướng dẫn thực tập ngoài sư phạm, các bảng kê thanh toán thừa giờ để có hướng xử lý thích hợp. Nghiên cứu hướng hỗ trợ 02 Trung tâm mới thành lập: TT.Nghiên cứu Phát triển Nông thôn và TT. Khoa học Xã hội và Nhân văn.

5./ Các khoa nhanh chóng tổng hợp tình hình sinh viên nợ học phí gởi về phòng KHTV tùy hoàn cảnh cụ thể nhà trường sẽ có hướng giải quyết thích hợp: hỗ trợ hoặc xử lý kỷ luật, riêng đối với sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2004-2005 nhà trường sẽ xử lý không công bố kết quả thi học kỳ.

6./ Phòng TCCT tham mưu Giám hiệu xây dựng bảng dự thảo Qui chế hoạt động của 02 đơn vị mới: Phòng Đào tạo và phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tuyển nhân sự năm 2005 sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của trường.

7./ Phòng khảo thí khi thực hiện giao bài chấm thi cho giáo viên thỉnh giảng nếu đề thi có sai sót thì có ý kiến để giáo viên rút kinh nghiệm.

 

     Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.