Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp

1./ Phòng Đào tạo tổng hợp các báo cáo về công tác kiểm tra chuyên môn ở từng bộ môn của khoa và đề ra kế hoạch kiểm tra chung trong toàn trường. Soạn những qui định về cấp và nhận bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ sinh viên cần phải hoàn tất trước khi tốt nghiệp ra trường, cụ thể ở từng khối lớp, từng khoa.  

2./ P.Đào tạo phối hợp P.Công tác Sinh viên hướng dẫn các lớp thực hiện xếp điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ I, nhằm đẩy nhanh công tác xếp loại học tập, phát học bổng học kỳ I.

3./ Ban kiểm kê tài sản tiến hành thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo từng nhóm phân đã công tại buổi họp triển khai ngày 31/12/2004. Giao P.TCCT theo dõi tiến độ và nhắc nhở các đơn vị khẩn trương hoàn tất trước ngày 25/01/2005.

4./ Phòng Đào tạo khẩn trương hoàn thành thủ tục xin mở 03 ngành mới, đồng thời hoàn tất các thủ tục về cấp bằng và đăng ký xin mua phôi bằng tốt nghiệp, phôi phó bản theo tinh thần thông báo tại buổi họp báo ngày 27/12/2004. Riêng đối với 03 khoa có  yêu cầu xin mở ngành đề nghị các khoa cần có bản thuyết minh cụ thể về chương trình khung, nêu rõ nguồn lực giáo viên của trường cũng như giáo viên thỉnh giảng phụ trách môn học và học vị, học hàm của từng giáo viên. 

5./ Phòng Hành chính Tổng hợp tiến hành soạn thảo Hướng dẫn sơ kết học kỳ I, chú ý nêu rõ một số tiêu chí về công tác xét thi đua để có cơ sở đánh giá chính xác và thuận tiện. Các đơn vị sau khi nhận được bản Hướng dẫn sơ kết học kỳ, khẩn trưởng thực hiện và cố gắng hoàn thành trước tết Âm Lịch.

6./ P.Đào tạo và P.Kế hoạch Tài vụ đề xuất cách thu học phí đối với những sinh viên học lại, thi lại.

 

Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

 

N

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.