In bài này 

Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp báo sáng 17.01.2005

1./ Giám hiệu yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành công việc được giao đúng thời gian qui định.

2./ Giao phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng xây dựng thống nhất hệ thống mã số học phần đối với từng môn học, nhằm tạo điều kiện  thuận lợi cho việc áp dụng chung trong toàn trường.

3./ Đề nghị các trưởng đơn vị, Ban quản lý Ký túc xá, Ban quản lý Khu nội trú CB.GV.CNV nhắc nhở các thành viên thuộc đơn vị phụ trách thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu vực: khuôn viên trường, ký túc xá và khu tập thể cán bộ, giáo viên sau trường, đồng thời tạo điều kiện cho đội vệ sinh phòng dịch tiến hành phun xịt muỗi, thực hiện theo tinh thần Công văn số 32-CV/ĐHAG ngày 15/01/2005 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình vi phạm nhà trường sẽ có biện pháp xử lý.

4./ Các đơn vị có yêu cầu xin mở ngành đề nghị khẩn trương hoàn thành bản thuyết minh cụ thể về chương trình khung kịp gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khoa KTCNMT đã hoàn thành bản thuyết minh). 

5./ Giao phòng Tổ chức Chính trị nghiên cứu đề xuất thành lập Ban thường trực Hội đồng thi đua và cơ cấu các thành viên trong Hội đồng.

6./ Khi có sinh viên vi phạm nội qui, qui chế, đơn vị nào quản lý sinh viên thì đơn vị đó tiến hành xem xét xử lý kỷ luật sau đó báo cáo với Giám hiệu.    

7./ Khoa Sư phạm khẩn trương xây dựng kế hoạch “Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học An Giang” theo tinh thần công văn số 66/CV–UB của UBND tỉnh An Giang và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, riêng 03 khoa: Nông nghiệp-TNTN, Kinh tế-QTKD và Kỹ thuật-Công nghệ-Môi trường tiếp tục thực hiện để xây dựng thành kế hoạch chung trong toàn trường.

8./ Giao Thư viện tổ chức buổi tập huấn truy cập mạng Internet cho 10 trường phổ thông trong tỉnh. 

Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.