In bài này 

Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp báo sáng 24.01.2005

  Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp.
1./ Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và có ý kiến đóng góp: bản Dự thảo về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nộp về phòng Tổ chức Chính trị; Điều chỉnh, bổ sung (nếu có) dự thảo Qui chế Chi tiêu nội bộ nộp phòng Kế hoạch Tài vụ; Qui định công tác thi cử và kiểm tra đối với sinh viên nộp phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng để bộ phận chức năng sớm hoàn chỉnh và triển khai thực hiện.
2./ Các đơn vị có nhu cầu tuyển thêm nhân sự, yêu cầu đề xuất cùng  phòng Tổ chức Chính trị, ghi cụ thể số lượng nhân sự cần tuyển, ngành tuyển v.v...
3./ Các khoa khẩn trương nộp báo cáo công tác kiểm tra chuyên môn tại cơ sở và phiếu thăm dò ý kiến sinh viên về phòng Đào tạo để tổng hợp và triển khai thành kế hoạch chung trong toàn trường. Đồng thời đề xuất danh sách sinh viên làm luận văn tốt nghiệp năm học 2004-2005 và giáo viên phụ trách hướng dẫn.
4./ Đề nghị các khoa triển khai thực hiện công tác thực tập tốt nghiệp đúng theo kế hoạch đề ra.
5./ Thư viện nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý sách, tài liệu hữu hiệu hơn để khắc phục tình trạng mất trộm. 

Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.