In bài này 

V/v khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao tỉnh An Giang năm 2004.

               Ngày 17.02.2005 trường Đại học An Giang đã nhận Quyết định số 61/QĐ-UBTDTT ngày 19.01.2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ  ban Thể dục thể thao về việc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao tỉnh An Giang năm 2004.

           Trường Đại học An Giang là một trong tám đơn vị được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh An Giang năm 2004.   

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.