Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung tại phiên họp:

    1./ Đề nghị bộ phận chuyên môn, các khoa xem xét, rút kinh nghiệm quá trình giảng dạy và học tập, sau khi phân tích kết quả khảo hạch 02 môn Tin học và Ngoại ngữ của sinh viên khoá I.
     2./ Phòng Đào tạo tham mưu hướng giải quyết cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá I chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi khảo hạch môn Tin học và Ngoại ngữ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cấp bằng tốt nghiệp chính xác từng đối tượng.  
     3./ Giao Phòng Tổ chức Chính trị thống kê số lượng nhân sự ở mỗi  đơn vị và đề xuất hướng bồi dưỡng, đào tạo đối với từng cá nhân, định hướng mở thêm các ngành đào tạo và tuyển chọn nhân sự cho phù hợp; Tiếp tục thực hiện dự thảo đề án thành lập khoa Văn hóa - Nghệ thuật và khoa Nông nghiệp – TNTN sau khi sáp nhập trường Trung học Nông nghiệp tỉnh vào trường Đại học An Giang. 
     4./ Giám hiệu nhắc nhở khoa Sư phạm khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch “Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học An Giang”.
     5./ Các khoa và phòng Đào tạo nghiên cứu và đề xuất mở các ngành đào tạo hệ tại chức cụ thể: mở ngành Cử nhân Anh văn, các ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh v.v...      
     6./ Các khoa khẩn trương nộp báo cáo công tác kiểm tra chuyên môn và thông tin góp ý cán bộ giảng dạy từ sinh viên về phòng Đào tạo để tổng hợp và lập kế hoạch kiểm tra chung trong toàn trường.
     7./ Phòng Đào tạo phối hợp cùng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện kế hoạch bổ sung về tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2005. Đồng thời phối hợp với Ban biên tập trang web của trường tư vấn tuyển sinh, trả lời thắc mắc trên internet.
     8./Ban chỉ đạo thực tập tiếp tục theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thực hiện kế hoạch thực tập sư phạm và thực tập ngoài sư phạm.     
     9./ Các chi bộ bố trí họp lệ tháng để triển khai chương trình công tác quí 2/2005 của Đảng uỷ.
         Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.