Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên và sinh viên trong Trường. Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

1. Phát động viết bài cho tờ  “Thông Tin Khoa Học - ĐHAG” số 22.
2. Nội dung bài viết:
     • Những thông tin khoa học liên quan đến công tác quản lý, giảng dạy ở trường đại học.
     • Những thành tựu nghiên cứu khoa học.
     • Các bài viết nhận định và ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong tình hình hiện nay.
     • Những sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục và đào tạo.
     • Tin vắn giáo dục trong và ngoài nước.
     • Các hoạt động học thuật cũng như các hoạt động ngoại khoá của Trường.
     • Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Thống nhất Đất nước (30/41975-30/4/2005).

3. Yêu cầu bài viết:
     Bài viết nên cô đọng, súc tích, dài tối đa là 3 trang đánh máy khổ giấy A4 đứng. Riêng đối với bài báo khoa học được phép dài tối đa 4 trang (xin xem Thể lệ bài báo khoa học gởi đăng trên Tờ Thông tin Khoa học – ĐHAG đính kèm).
4. Thời hạn và địa điểm nộp bài:
     Xin nộp bài viết kèm đĩa mềm về phòng QLKH & HTQT hoặc bằng email dưới dạng File đính kèm (attachment) đến địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  Hạn chót nộp bài viết kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2005.
5. Chế độ nhuận bút:
    • Các bài được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.
    • Các bài chưa được chọn đăng lần này sẽ được tiếp tục nghiên cứu đăng ở các số sau.
           Ban Giám hiệu nhà trường khuyến khích Cán bộ, Giảng viên trong trường nhiệt tình hưởng ứng để tờ “Thông Tin Khoa học - ĐHAG” số 22 của Trường có thể phát hành đúng thời hạn.

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.