Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp.

    1./ Căn cứ kết quả khảo hạch sinh viên khoá I hệ Đại học đối với 02 môn Tin học và Ngoại ngữ, và tình hình thực tế do thời gian thông báo ngày thi quá ngắn, nên một số sinh viên chưa nắm thông tin kịp thời và đã không tham gia kỳ thi, nay nhà trường sẽ tổ chức thêm 02 đợt thi khảo hạch cụ thể đợt 2 vào ngày 27.03.2005 và đợt 3 vào giữa tháng 4/2005, đề nghị các đơn vị chức năng triển khai thực hiện.
    2./ Các đơn vị có ý kiến đóng góp về bản dự thảo nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban đề nghị khẩn trương nộp về phòng TCCT để kịp tổng hợp chỉnh sửa. Đồng thời khẩn trương hoàn thành danh sách mua sắm thiết bị và dự trù kinh phí sửa chữa trong năm gởi về phòng QTTB để tổng hợp, P. KHTV xử lý trình Sở Tài chính.
    3./ Phòng Tổ chức Chính trị khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án thành lập khoa Nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập trường Trung học Nông nghiệp tỉnh vào trường Đại học An Giang. Ngày 15.03.2005, Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng có buổi thăm và làm việc tại trường Trung học Nông nghiệp.  
   4./ Trong tuần, Giám hiệu có buổi làm việc với Ban quản lý dự án xây dựng trường, thông qua dự án xây dựng hệ thống đường đi và cống rãnh khu Đại học 40 ha.
   5./ Nhà trường sẽ tổ chức buổi hội thảo về cải tiến phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ, đối tượng tham gia gồm các giảng viên phụ trách giảng dạy môn Ngoại ngữ tại trường và một số phòng ban chức năng: phòng Đào tạo, Khảo thí và Kiểm định chất lượng nhằm tìm phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả tích cực hơn.      
   6./ Các khoa khẩn trương nộp danh sách 03 môn học được xem là khó và quan trọng trong chương trình đào tạo, có số lượng sinh viên không đạt yêu cầu trong kỳ thi nhiều nhất, gởi về phòng QLKH-HTQT để tập hợp và có hướng phụ đạo thêm (đây là một chương trình trong dự án PHE nhằm hỗ trợ cho sinh viên nghèo bị thiệt thòi).
   7./ Ban chỉ đạo thực tập tiếp tục theo dõi và kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch thực tập, cụ thể thực tập ngoài sư phạm.     
Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

 

 

 

 

 


 

VÕ - TÒNG XUÂN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.