In bài này 

Việc nuôi cá tra đem lại cho người dân rất nhiều nguồn lợi, đồng thời nó cũng thải vào môi trường một lượng chất thải không hề nhỏ

Hiện nay ở An Giang có rất nhiều ao nuôi cá tra và chất thải từ các ao nuôi này rất lớn, đặc biệt là bùn đáy tích tụ của ao.

Bùn thải là một dạng chất thải gây ô nhiễm rất nhiều cho môi trường nước sông khi thải ra và cũng chính lượng bùn này cùng với lượng nước thải góp phần làm giảm chất lượng nước sông nghiêm trọng.

Lớp bùn này tích tụ từ các nguồn như:

+ Thức ăn thừa: với ao nuôi khảo sát thì lượng thức ăn dư không rõ rệt, nhưng bùn lắng có thể phát sinh từ nguồn này.

+ Trao đổi chất của cá: đó là quá trình cá tiêu thụ thức ăn, sau đó bài tiết ra các chất không cần thiết, những chất này tích tụ dưới đáy ao và tạo thành bùn lắng.

+ Xác cá chết: trong quá trình nuôi nhất định sẽ có thất thoát, và lượng cá chết này sẽ bị phân hủy và cũng lắng xuống tầng đáy cùng với lớp bùn.        

Qua khảo sát thực tế một ao nuôi có diện tích 1ha, với diện tích đáy ao khoảng 8000m2  thì lượng bùn tích tụ dưới đáy ao sau hai tháng nuôi có chiều dày trung bình toàn diện tích đáy là 10cm. Với diện tích đáy ao là 8000m2, ta tính được tổng thể tích bùn lắng trong ao sau hai tháng thả nuôi là  Vbùn = 8000*0.1 = 800m3. Chỉ số chất rắn lơ lửng của bùn là: 41610 (mg/l) = 41610*10-6 kg/l. Tổng lượng bùn sau một lần hút bùn là: 8*105 * 41610*10-6 = 33.288 kg

Sau hai tháng nuôi, ao sẽ được hút bùn một lần. Theo phỏng vấn các thợ lặn hút bùn và chủ ao thì chiều dày lớp bùn trung bình cho toàn đáy ao cũng là 10cm. Mỗi vụ nuôi có đến 3 lần bơm bùn, vì thế với số liệu tính ở trên thì mỗi lần đến kỳ bơm bùn đáy, thể tích bùn lắng cũng là 800m3.Trong suốt vụ tổng thể tích lượng bùn tích lũy là: 3*800 = 2400m3  = 24*105 dm3 = 24*105 lít. Tổng khối lượng bùn là: 24*105* 41610*10-6 = 99.864 kg

Với khối lượng này sẽ gây ô nhiễm rất nặng nề cho nước sông, lượng bùn rất lớn này là nguồn gây ô nhiễm đáng lo ngại mà chưa được quan tâm đúng mức. Ở đây chỉ mới tính cho một ao khảo sát, nếu tính trên toàn vùng nuôi trồng thì mức độ còn nghiêm trọng hơn.

Theo điều tra tháng 10/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì diện tích nuôi cá khoảng 1.736ha, với diện tích này ta có thể tính được lượng chất thải khổng lồ.

Trí Thích - DH7MT

Trí Thích - DH7MT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.