Thiết thực chào mừng Đại hội thi đua lần thứ III - 2005 của Tỉnh, trong tuần đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau:

           1). Tiến hành tổng kết năm học 2004-2005 tại cơ sở, (thực hiện theo công văn số 398/ĐHAG-HDTĐ ngày 08.6.2005 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2004-2005), đồng thời triển khai thực hiện đánh giá công chức hằng năm theo các mẫu đã qui định.
          2). Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác hè năm 2005.    
          3). Khẩn trương tiến hành xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của cơ sở 2 – Châu Phú (nhắc lại thông báo số 392 /2005/TB-ĐHAG tại buổi họp đầu tuần ngày 06.6.2005).    
         4). Vừa qua Giám hiệu đã gởi bảng góp ý của Khoa Nông nghiệp – TNTN cho trưởng phòng ban chức năng, đề nghị các đơn vị có ý kiến trả lời bằng văn bản về Giám hiệu. 7h30 ngày 18.6.2005 nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp để giải quyết.
         5). Các đơn vị phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2005 và tuyển sinh hệ trung học nông nghiệp.
         6). Giám hiệu đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong việc sử dụng mạng nội bộ để đưa, nhận thông tin, báo cáo…, thời gian qua một số đơn vị không thực hiện việc báo cáo qua mạng (P.ĐT…).

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.