In bài này 

Chiều ngày 28/5/2005, tại phòng chuyên đề 2 khu A Đại học An Giang, Hội đồng Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường đã tiến hành họp xét duyệt kết quả nghiên cứu của 03 (ba) đề tài

 Chiều ngày 28/5/2005, tại phòng chuyên đề 2 khu A Đại học An Giang, Hội đồng Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường đã tiến hành họp xét duyệt kết quả nghiên cứu của 03 (ba) đề tài. Trong đó có 01 đề tài thuộc khoa Sư phạm và 02 của khoa Kinh tế - QTKD:

1./ Đề tài Thiết kế một số dụng cụ thí nghiệm Vật lý phổ thông. Phần 2: Nhiệt học và Điện từ học do Thạc sĩ Giang Văn Phúc thuộc Bộ môn Vật lý khoa Sư phạm làm chủ nhiệm đề tài;

2./ Đề tài Những nhân tố chính tác động hiệu quả quản lý kinh doanh trong mô hình kinh tế trang trại ở An Giang do Tiến sĩ Nguyễn Tri Khiêm làm chủ nhiệm đề tài

3./ Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính HTX nông nghiệp tỉnh An Giang do Thạc sĩ Trần Thị Thanh Phương làm chủ nhiệm đề tài. Cả ba đề tài đều được Hội đồng đánh giá cao vì đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đào tạo của tỉnh nhà và vì kết quả đạt được của các đề tài. Tuy nhiên, các đề tài này đều có tiến độ thực hiện chậm so với Hợp đồng nghiên cứu đã ký và có những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa về mặt nội dung và hình thức trước khi được tiến hành các thủ tục nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng nghiên cứu.. . Hội đồng nghiệm thu lần này có mời một phản biện bên ngoài Trường để đóng góp ý kiến cho đề tài nhằm đảm bảo chất lượng và tính khách quan trong quá trình xét duyệt. Nhìn chung, buổi họp đã diễn ra nghiêm túc và đúng thời gian dự kiến. Tuy có ba thành viên Hội đồng vắng mặt do công tác đột xuất nhưng đa số có gởi lại ý kiến đóng góp bằng văn bản. Vì vậy, chất lượng làm việc của Hội đồng đã được đảm bảo. Các đề tài sau khi được nghiệm thu sẽ được lưu trữ ở Thư viện và đưa lên trang web của Trường để các cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường và các đối tượng ngoài trường có quan tâm tham khảo.    

 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.