Chiều ngày 25/7/2005, tại phòng chuyên đề 2 khu A Đại học An Giang, Hội đồng Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường đã tiến hành họp xét duyệt kết quả nghiên cứu của 02 (hai) đề tài.

              Chiều ngày 25/7/2005, tại phòng chuyên đề 2 khu A Đại học An Giang, Hội đồng Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Trường đã tiến hành họp xét duyệt kết quả nghiên cứu của 02 (hai) đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp - TNTN:

                     1./ Đề tài Nghiên cứu sử dụng cây Mai Dương (Mimosa pigra L ) trong khẩu phần của dê thịt do Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, khoa Nông nghiệp – TNTN làm chủ nhiệm đề tài;

                     2./ Đề tài Ảnh hưởng của các mức độ đồng và kẽm lên khả năng sinh trưởng của heo con từ 7 – 60 ngày tuổi do Ths. Đào Thị Mỹ Tiên, khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm đề tài;

             Cả hai đề tài đều được Hội đồng đánh giá cao vì đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của quá trình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc của tỉnh ta. Các đề tài cũng góp phần đề ra những biện pháp thích hợp nâng cao năng suất trong lĩnh vực chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các đề tài này còn có những điểm cần bổ sung, chỉnh sửa về mặt nội dung và hình thức trước khi được tiến hành các thủ tục nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu lần này có mời hai phản biện bên ngoài Trường, Ths. Âu Thị Ánh Nguyệt, CB. Sở KHCN và Ths. Phạm Thị Hoà, TP. Kỹ thuật, Sở NN - PTNT để đóng góp ý kiến cho các đề tài nhằm đảm bảo chất lượng và tính khách quan trong quá trình xét duyệt. Nhìn chung, buổi họp đã diễn ra nghiêm túc và đúng thời gian dự kiến. Các đề tài sau khi được nghiệm thu sẽ được lưu trữ ở Thư viện và đưa lên trang web của Trường để các cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường và các đối tượng ngoài trường có quan tâm tham khảo.    

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.