Ngày 23.07.2005 Ban Quản lý dự án PHE - ĐHAG (QLDA) đã tổ chức lớp tập huấn giáo viên tham gia giảng dạy các lớp Tạo nguồn Đại học - Cao đẳng tại hai

trường PTTH Dân Tộc Nội Trú An Giang và Trường PTTH Xuân Tô.  Lớp tập huấn được tổ chức tại trường PTTH Dân Tộc Nội trú An Giang.
             Ban QLDA đã mời bảy giảng viên của Trường ĐHAG thuộc bảy môn (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa) cho ba khối A, B và C đến địa phương để trình bày, thảo luận nội dung tâp huấn. Nội dung tập huấn được chia làm hai phần chính  và phân bố vào hai buổi trong ngày:
                    Buổi sáng: Giảng viên thuộc những bộ môn khác nhau trình bày các bài tham luận của mình về quan điểm luyện thi đại học trong tình hình hiện nay, các bài học kinh nghiệm về ôn thi đại học, cao đẳng rút ra từ kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2005.
                    Buổi chiều: Giáo viên thảo luận theo nhóm của bộ môn giảng dạy. Mỗi môn được một giảng viên chuyên môn hướng dẫn. Buổi làm việc xoay quanh những đề tài như trao đổi về chương trình ôn luyện; cách phân bố nội dung ôn luyện; trao đổi về phương pháp giảng dạy và kỹ năng truyền tải kiến thức cho học sinh thiệt thòi; thống nhất chương trình dạy cho các môn học luyện thi đại học. Cũng trong buổi làm việc này, giảng viên bộ môn của Đại học An Giang đã giới thiệu các tài liệu cần thiết và tài liệu tham khảo cho giáo viên thuộc hai trường PTTH Dân Tộc Nội trú An Giang và PTTH Xuân Tô.
                Để đánh giá được hiệu quả của lớp tập huấn, Ban QLDA cũng đã thiết kế Phiếu thăm dò ý kiến học viên về nội dung tập huấn cũng như công tác tố chức tập huấn của Ban QLDA. Kết quả thăm dò cho thấy hầu hết cán bộ, giáo viên thuộc hai trường phổ thông rất phấn khởi và hài lòng về lớp tập huấn. Các giáo viên của hai trường cho rằng lớp tập huấn đã giúp cho các giáo viên vùng sâu biết được các kinh nghiệm giảng dạy ôn luyện thi cao đẳng, đại học  đặc biệt cho đối tượng là các em học sinh thịệt thòi, và giúp giáo viên có được phân phối chương trình dạy thống nhất cho từng môn dạy. Các giáo viên của hai trường cũng có một số ý kiến đề xuất và các ý kiến này tập trung vào hai nội dung: (1) tổ chức mở lớp sớm để học sinh có nhiều thời gian ôn luyện, (2) BQL Dự án tổ chức nhiều đợt tập huấn giáo viên hơn nữa trong năm học tới.

                                          (Tin của phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế)

phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.