In bài này 

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách đến phòng Công tác Sinh viên (gặp cô Nguyễn Thị Thanh Loan) nhận lại hợp đồng tình nguyện hợp tác xã trong tỉnh An Giang

1 Võ Thành Đạt ĐH2KT 

2 Châu Tuyết Như ĐH2KT 

3 Phạm Hữu Lợi ĐH2KT 

4 Lý Minh Quang ĐH2KT 

5 Dương Mạnh Trinh ĐH2KT 

6 Nguyễn Trường Giang ĐH2PN1 

7 Lê Thị Mỹ Xuyên ĐH2PN1 (Chưa làm hợp đồng)

8 Trương Vĩnh Phú ĐH2PN1 (Chưa làm hợp đồng)

9 Trương Kim Oanh ĐH2PN1 

10 Phương Văn Hoa ĐH2PN1 

11 Lê Hoàng Long ĐH2PN1 

12 Hồ Ngự Đệ ĐH2PN1 

13 Võ Thịnh Vượng ĐH2PN1 

14 Lê Hoàng Thanh ĐH2PN1 

15 Hồ Đăng Duy ĐH2PN1 

16 Huỳnh Văn Tâm ĐH2PN1 

17 Trần Kim Hà ĐH2PN1 

18 Lê Thái Bình ĐH2PN1 

19 Nguyễn Văn Vĩnh ĐH2PN2 

20 Hồ Thị Kim Cương ĐH2PN2 

21 Tô Phước Thủ ĐH2PN2  

22 Mai Kim Huy ĐH2PN2 

23 Trần Thần Long ĐH2PN2 

24 Trần Thị Mai Thi ĐH2PN2 

25 Phạm Hoàng Duy ĐH2PN2 

26 Trần Quang Minh ĐH2PN2 

27 Nguyễn Văn Thuận ĐH2PN2

28 Trần Trung Đẳng ĐH2PN2 

29 Lê Phước Sang ĐH2PN2 (Chưa làm hợp đồng)

30 Lê Đình Dự ĐH2PN2 

31 Trần Rước Đêm ĐH2PN2 

32 Lê Hồng Khanh ĐH2PN2 

33 Phan Thanh Hải ĐH2PN2 

34 Huỳnh Quang Huy ĐH2PN2 

35 Đỗ Huỳnh Tuấn Trung ĐH2PN2 

36 Ngô Thị Như Hà ĐH2PN2 

37 Nguyễn Ngọc Tuấn ĐH2PN2 

38 Lê Thị Thu Trang ĐH2PN1 

39 Võ Minh Sơn ĐH2PN1 

40 Lý Hoàng Ghi ĐH2PN2  (Chưa làm hợp đồng)

41 Nguyễn Văn Thanh ĐH2PN2 

42 Vương Bang Thịnh ĐH2PN2 

43 Lê Bá Phúc ĐH2PN2 

44 Nguyễn Văn Sậm ĐH2TC 

45 Nguyễn Ngọc Toàn ĐH2TC 

46 Huỳnh Văn Dứt ĐH2TP2 

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.