Về việc tạm hủy chương trình du khảo Phan Thiết (03 - 04/04/2010)

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu đi du lịch của sinh viên Trường Đại học An Giang (từ 02/02/2010 - 28/02/2010);

Căn cứ kết quả cuộc họp của BCN CLB Du lịch ngày 04/03/2010;

BCN CLB Du lịch đã quyết định tổ chức tour du khảo Phan Thiết (ngày 03-04/04/2010) cho toàn thể sinh viên trường Đại học An Giang.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số lượng sinh viên đăng ký đi du khảo ít, không đủ số lượng để CLB Du lịch có thể tổ chức được Tour đi Phan Thiết. BCN CLB Du lịch quyết định hủy chương trình du khảo Phan Thiết (03-04/04/2010).

Dự kiến trong thời gian tới, BCN CLB Du lịch sẽ tổ chức thêm nhiều tour du khảo cho sinh viên toàn trường. Mong các bạn sinh viên có nhu cầu đi du lịch tiếp tục ủng hộ cho CLB Du lịch.

BCN CLB Du lịch

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.