Xây dựng ứng ụng ASP.NET Core MVC Visual Studio 2015 (P4. Làm việc với Model)

Thứ Năm, 13 Tháng Mười 2016 04:23

Model trong mô hình MVC dùng để thực hiện các thao tác truy vấn dữ liệu. Khi kết nối và truy suất dữ liệu từ các hệ quản trị CSDL model sẽ gửi dữ liệu qua Controller để chuyển lên View. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hành các sử dụng Model bằng Entity Framework First của Net Core.

Các lệnh Command Line thường dùng trong Linux

Thứ Tư, 12 Tháng Mười 2016 08:19

Linux là môi trường phổ biến nhất cho các lập trình viên trong lĩnh vực phân tích dữ liệu. Tuy nhiên khi làm việc với các hệ điều hành linux thì giao diện dòng lệnh là một công cụ quen thuộc với các phân tích viên dữ liệu. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu điểm lại một số lệnh thường dùng để xử lý dữ liệu khi sử dụng trong các công việc phân tích

Cài đặt sử dụng Deep Learning với Theano

Thứ Tư, 12 Tháng Mười 2016 06:41

Deep Learning: là một mô hình máy học rất phổ biến trong những năm gần đây. Chỉ trong vài năm, deep learning đã thúc đẩy tiến bộ trong đa dạng các lĩnh vực như nhận thức sự vật, dịch tự động, nhận diện giọng nói,… - những vấn đề từng rất khó khăn với các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng ứng ụng ASP.NET Core MVC Visual Studio 2015 (P3. Làm việc với View)

Thứ Ba, 11 Tháng Mười 2016 04:25

Trong mô hình MVC View dùng để tương tác với người dùng nhận thông tin từ người dùng và trả kết quả từ controller đã xử lý. Tiếp theo trong loạt bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách làm việc với view và sử dụng nó để hiển thị dữ liệu

Sử dụng https://bitbucket.org quản lý Code

Thứ Bảy, 08 Tháng Mười 2016 04:31

Bitbucket là dịch vụ quản lý phiên bản phần mềm trực tuyến. Nó được dùng trong các dự án phần mềm để quản lý phiên bản cho các nhóm lập trình viên.Ngoài ra dịch vụ này cho phép sinh viên quản lý các phiên bản của các bài tập, và giáo viên theo dõi và thu bài tập từ các tài khoản của sinh viên tại dịch vụ Bitbucket này.

Xây dựng ứng ụng ASP.NET Core MVC Visual Studio 2015 (P2. Làm việc với Controller)

Thứ Bảy, 08 Tháng Mười 2016 04:25

Tiếp theo trong bài viết này chúng ta sẽ được hướng dẫn để tạo một Controller trong mô hình web MVC được phát triển trên nền tảng .NET CORE 1.0

Tạo nhanh ứng dụng ASP.NET MVC với VS 2015

Thứ Ba, 04 Tháng Mười 2016 04:19

Trong loạt bài viết hướng dẫn sử dụng Net Core để xây dựng các ứng dụng Web. Chúng tôi sẽ hướng dẫn lần lượt trực quan cách tạo và xây dựng các ứng dụng từ đơn giản đến nâng cao với công nghệ Net Core. Bắt đầu cho loạt bài viết này là bài viết hướng dẫn cách tạo một ứng dụng ASP.NET với IDE Visual Studio 

.NET Core 1.0 thư viện mới của Microsoft

Chủ Nhật, 02 Tháng Mười 2016 04:14

Qua rất nhiều năm xây dựng và phát triển thư viện .NET. Hiện nay thư viện nổi tiếng của Microsoft này đã được đổi tên thành .NET CORE. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc điểm mới của Net Core và  làm một vài thực nghiệm nhỏ để xây dựng các ứng dụng trên nền tảng mới này.

Xây dựng ứng ụng ASP.NET Core MVC Visual Studio 2015 (P1. Ứng dụng đầu tiên)

Thứ Bảy, 01 Tháng Mười 2016 04:20

  Mô hình MVC: Model: là tầng xử lý và tương tác với csdl và trả kết quả về cho Controller Controller: là tầng nhận cá request từ View, Controller có nhiệm vụ gọi các phương thức tính toán phù hợp ở Model để xử lý và nhận kết quả từ Model và response lại cho view. Views: là tầng tương tác với client, có nhiệm vụ gửi các tương tác đó qua Controller và nhận kết quả từ controller để show ra cho client

Truy cập vào chế độ Safe Mode trong windows 10

Thứ Bảy, 01 Tháng Mười 2016 01:30

Safe Mode là một tùy chọn để xử lý sự cố khởi động Windows trong một cấu hình hạn chế để dễ dàng hơn việc giải quyết các vấn đề bởi trình điều khiển hoặc vấn đề cấu hình. Trong quá trình sử dụng máy tính, việc khởi động Windows vào chế độ này để khắc phục các vấn đề của hệ điều hành là điều không thể tránh khỏi.