Jokes-23-10

Thứ Ba, 24 Tháng Mười 2006 09:13

Wife, at dinner table, said to her angry husband. "Monday you like beans, Tuesday you like beans, Wednesday you like beans. Now all of a sudden on Thursday you don't like beans!".Tại bàn ăn cơm chiều, bà vợ nói với ông chồng đang giận dữ: "Thứ hai, anh thích ăn món đậu, thứ ba anh thích ăn món đậu, thứ tư anh thích ăn món đậu. Thình lình hôm nay thứ năm anh không thích ăn món đậu nữa".all of a sudden = suddenly (adv): thình lình, bất chợt(Source: Sunflower)

Viết tắt trong Email

Thứ Tư, 13 Tháng Chín 2006 09:48

Email ngày nay đã trở nên một trong những phương thức giao tiếp quốc tế được ưa thích nhất vì tính kinh tế và sự nhanh chóng của chúng. Và để làm tăng thêm sự nhanh chóng này, những người sử dụng email bằng riếng Anh đã mặc sức tạo ra vô số những cách rút gọn, viết tắt, dùng từ đồng âm vv, đôi khi hết sức bí hiểm đối với người đọc chưa có kinh nghiệm

ESC Announcement

Thứ Ba, 29 Tháng Mười Một 2005 14:53

English Speaking Club #11 postponed again due to final exams.

ESC Handout #10

Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một 2005 20:03

English Speaking Club - Future Careers November 6, 2005

ESC Announcement

Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một 2005 17:49

English Speaking Club #11, globalization, has been postponed due to Teacher's Day. ESC will NOT be held as scheduled on November 20th but will begin again on December 4th.

ESC Handout #09

Thứ Tư, 19 Tháng Mười 2005 16:59

English Speaking Club Love: How to Deal with Heartache

ESC First Impressions of University Life

Thứ Ba, 27 Tháng Chín 2005 15:43

English Speaking Club: First Impressions of University Life

WELCOME TO THE ENGLISH SPEAKING CLUB

Thứ Hai, 26 Tháng Chín 2005 10:32

View here

English Speaking Club is pending for the New School Year

Thứ Sáu, 19 Tháng Tám 2005 10:52

Just wait...

ESC Dreams and Goals

Thứ Ba, 05 Tháng Tư 2005 15:03

English Speaking Club: Dreams and Goals